Clinton ja Paet rõhutasid NATO kollektiivkaitse põhimõtte olulisust

Neljapäeval ütles välisminister Urmas Paet, kohtudes Washingtonis Ameerika Ühendriikide riigisekretäri Hillary Clintoniga, et Eesti oleks valmis 2011. aastaks välja arendama Eesti ja Ameerika Ühendriikide ühise väljaõppemeeskonna OMLT (Operational Mentor and Liaison Team).

Välisminister Paet ja riigisekretär Clinton kinnitasid Eesti ja USA häid liitlassuhteid, eriti aga pikaajalist julgeolekualast koostööd. “Eesti soovib jätkata senist tihedat koostööd USAga nii kahepoolselt kui NATOs ja teistes laen kinnisvara tagatisel rahvusvahelistes formaatides. Seda eriti Afganistanis, kus koostöövõimalused on nii sõjalises kui tsiviilvaldkonnas, ”  ütles Paet.

Clinton tunnustas Eestit tugeva panuse eest olukorra stabiliseerimisel Afganistanis ja panuse eest uute demokraatiate toetamisel.

Paet ja Clinton peatusid põhjalikumalt olukorral Afganistanis pärast augustikuiseid presidendivalimisi. “On selge, et kiireid tulemusi Afganistanis oodata ei ole realistlik, kuid peame olema sihikindlad nii sõjalises kui tsiviilülesehitustöös – terrorismivastase võitlusega on tõhusam tegeleda ohtude juurte juures kui näha mogo tagajärgi Euroopas, USAs või mujal maailmas, ” märkis Paet. “Meie ühine eesmärk on jõuda selleni, et afgaanid saaksid oma riigi ja julgeoleku eest seismisega ise hakkama, ” toonitas ta.

Arutades edasisi koostöösuundi ja arenguid NATOs märkisid Paet ja Clinton, et NATO toimimise alus on kollektiivkaitse ning organisatsiooni uue strateegilise kontseptsiooni peajooneks peab jääma artikkel 5 ja NATO nähtavuse, usutavuse ja võimete selge väljenduse kindlustamine. ”Üheks oluliseks valdkonnaks on vastamine uutele ohtudele, sealjuures küberjulgeoleku valdkonna ohtudele ja rahvusvahelise koostöö suurendamine küberjulgeoleku vallas, ” märkis Paet. Riigisekretär Clinton märkis, et NATO küberkaitsekeskus Tallinnas on näide sellest koostööst. Clinton ja Paet pidasid oluliseks ka NATO edasist laienemist.

Clinton ja Paet rõhutasid ühtlasi Euroopa Liidu energiajulgeoleku arendamise vajadust energiakanalite mitmekesistamise abil. “Eesti ja teiste Balti riikide jaoks on energiajulgeoleku oluline osa energiaühenduste mitmekesistamine teiste Euroopa Liidu piirkondadega, “ toonitas Paet.

“Kui Eesti koostöö Ameerika Ühendriikidega on mitmekesine ja suhtlus aktiivne eriti kaitsekoostöö ja julgeoleku valdkonnas, siis pikalainat arenguruumi on veel kindlasti majandusvaldkonnas, kus senisest tihedamad kontaktid ning vastastikused investeeringud on väga teretulnud, ” tõdes Paet.

“Soovime koostööd näiteks põlevkivitehnoloogia valdkonnas, kus Eestil on pikaajalised kogemused ja ekspertiis, ” lisas ta.

Täna kohtus välisminister Paet Valges Majas ka riikliku julgeoleku nõuniku sms laen James Jonesiga ja osales arutelufoorumil Atlandi Nõukogus. Homme on välisministril Washingtonis kavas kohtumine ka USA endise riigisekretäri, NATO strateegilist kontseptsiooni välja töötava rühma juhi Madeleine Albrightiga. Samuti osaleb välisminister Paet homme koostöös USA Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskusega (CSIS – Center for Strategic and International Studies) toimuval diskussioonil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *